Regulamin sklepu Lovely Baskets

 

Regulamin Sklepu 

 

Regulamin sklepu Lovely Baskets Adam Porwolik

 

§ 1 DEFINICJE

 

Niniejszy Regulamin określa sposób zawierania umów oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem  www.lovelybaskets.pl

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

 

Sklep –sklep internetowy znajdujący się pod adresem  www.lovelybaskets.pl , za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu internetu. 

Sprzedawca – Lovely Baskets,  ul. Kmicica 8, 56-416 Twardogóra, NIP 9542416687

Klient – osoba kupująca w sklepie

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;

Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu koszyka, poprzedzona wyborem towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy;

Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji, służące do składania zamówień przez Klienta oraz korzystanie z innych funkcji oferowanych przez Sklep;

Cena – cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie towaru, wyrażona w złotych polskich; Cena zawiera podatek od towarów i usług VAT; Cena nie obejmuje kosztów dostawy;

Płatność - zapłata należności za złożone zamówienie, obejmująca cenę oraz koszty dostawy

Koszty dostawy – koszty dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, koszt ten ponosi klient

 

§ 2 ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie zawierają podatek VAT.
 2. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim konto lub dokonywać zakupów bez dodatkowej rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.
 8. W przypadku towaru na zamówienie -  wymagana jest  zaliczka 30% płatna na konto sklepu. Dokonanie płatności jest równoznaczne z rezerwacją i otwarciem procedury zakupu. Pozostała kwota płatna  po dotarciu towaru do magazynu Lovely Baskets i  wcześniejszej przedpłacie. Towar na indywidualne zamówienie wg specyfikacji klienta (kolor, typ, wykończenie )  nie podlega zwrotowi.
 9. Promocje w sklepie : KOD rabatowy nie łączy się z innymi promocjami

 

§ 3 KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu sprzedaży za pomocą internetu.
 2. Składanie Zamówień w Sklepie może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta lub przez każdorazowe podanie danych przy zamówieniu.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 

§ 4 PŁATNOŚCI

 

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 

 1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

Santander Bank Polska S.A. 

Nr konta: 22 1090 2415 0000 0001 4205 1528

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności zwykłym przelewem , za zamówienie należy zapłacić w terminie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia na konto.

 1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:

PayU–  realizacja transakcji w trybie online. Klient za pomocą serwisu PayU zostanie przekierowany na stronę swojego banku. Serwis automatycznie uzupełni  dane do przelewu. O statusie płatności zarówno Klient, jak i sklep informowany jest w ciągu kilku minut, co maksymalnie skraca czas oczekiwania na realizację zamówienia. Szybkie płatności online umożliwiają wybór metody:

- szybki przelew online

- płatność kartą Visa

- płatność kartą Mastercard

 1. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. Gotówką
 3. Systemem ratalnym Alior, mbank

 Blue Media S.A. rozliczenia płatności online (bluemedia.pl)

§ 5 DOSTAWA

 

 1. Koszty dostawy zależne są od opcji wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostawa towaru za granicę jest możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 4. Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec kuriera.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności towaru lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji lub nie przyjęcia towaru od kuriera. 

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, uprawniony jest on do odstąpienia od Umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny. 
 2. Klient powinien odesłać zwracany towar na adres Sklepu w terminie 14 dni od otrzymania towaru wraz ze złożonym na piśmie formularzem zwrotu  i dołączonym oryginałem dowodu zakupu.
 3. Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki oraz opakowanie.
 4. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient otrzymuje  zwrot zapłaconej kwoty zakupu oraz zwrot wcześniejszych kosztów doręczenia. 
 6. Zwrot kwoty następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru wraz z wypełnionych formularzem zwrotu , przy czym jeżeli zwracany towar nosi ślady użytkowania lub zniszczenia,  Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie odpowiadające szkodzie z tego wynikającej.
 7. W przypadku  mebli produkowanych, kupowanych na indywidulne zamówienie (Firma Lovely Baskets nie posiada ich na stanie magazynowym) - zwrotów nie przyjmujemy

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres wskazany w § 1 Regulaminu
 3. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru  należy kierować na adres e-mail: sklep@lovelybaskets.pl 
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. 

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, nazwę reklamowanego towaru oraz przyczynę reklamacji, data zakupu oraz datę wystąpienia wady.

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz oryginałem paragonu lub faktury zakupu.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Lovley Baskets

Kmicica 8

56-416 Twardogóra

 

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym lovelybaskets.pl w wersji elektronicznej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient nie może dokonać zakupu. 
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały uzgodnić polubownie. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby firmy Lovely Baskets Adam Porwolik. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie - Polityka Prywatności. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl